fredag 24 mars 2017

Inlämningar i ämnet svenska

Hej, flera elever i 8A ligger efter med sina inlämningar i ämnet svenska. Det är nu viktigt att man ser till att komma ifatt! I nuläget saknas i flera fall sammanfattningar (kapitelvis) till boken Kejsarn av Portugallien. Boken ska vara utläst till torsdag 30 mars och då ska även sista delens (del 4) sammanfattningar vara inlämnade. Att följa läsplaneringen i ämnet och se till att ligga i fas ger förutsättningar för att lärprocesser i läsförståelse ska kunna äga rum. Vi arbetar dessutom gruppvis varje vecka med följetongsläsning där olika frågeställningar kring det man läst ska diskuteras och där förväntas alla bidra. //Kristina Andersson, klf 8A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar