onsdag 13 juni 2018

Lovskola

Detta berör de elever som är anmälda till lovskola:

Lovskolan erbjuds måndag till torsdag vecka 25 och måndag till fredag vecka 26 på Kungshögaskolan, samling kl 8.10 första dag i cafeterian på Kungshögaskolan.

Vi räknar med en skoldag mellan kl. 08.10-15.00 och det kommer att serveras lunch. Undervisning sker med 6 stycken lärare totalt fördelat på ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk, gruppindelning sker första dagen. Anpassning kan ske när vi vet antalet intresseanmälningar. Du kan delta i ett, två eller alla tre ämnen. Lektionsplanering utgår från att förbereda sig för nationella prov eller av material som lärare i grundskolan har lämnat till lovskolans lärare.


Torsdag 14 juni
Torsdag

08.30 Fotografering 9A, samling vid sporthallen

09.00 Gemensam fotografering 9AB, utanför sporthallen

Det är viktigt att klasserna är beredda när det är dags för fotograferingen, så att det inte blir några förseningar. 

09.30 Samling på skolgården för avmarsch till Ödeshögs kyrka. 

Programmet i kyrkan med bla. betygsutdelning, stipendier, tal, sång och musik tar lite drygt en timme. Föräldrar går in i kyrkan efter eleverna och går sedan ut före dem efter sista psalmen. Sist kommer eleverna ut och går sedan till vagnarna som väntar vid skolan. När de åker iväg slutar de också grundskolan efter 9 år. 9A har bokat bord för en lunch på Ombergs turisthotell och åker traktor och vagn dit. Efter lunchen åker de på vagnen tillbaka till Lysingskolan. 


Information

Ett dokument, med bl a varje elevs behörighetskod till gymnasiet, kommer att medfölja i betygskuvertet eleverna får med sig hem. På så sätt får de de instruktioner de behöver inför gymnasievalets slutdel, dvs att tacka ja eller nej till önskad plats. Där finns också kontaktuppgifter till vår studie- och yrkesvägledare Jenny Aakula.

Busskort i sommar

De elever som ej fått busskort inför sommaren senast idag kan kontakta:

 Östgötatrafikens Kundservice 010/434 00 00

Parad idag

Uppställning utanför sporthallen kl 13.20, därefter sker rundan genom Ödeshög.

måndag 11 juni 2018

v 24

mån: körövning inför skolavslutning kl 9-10, aktiviteter i hembydsgården samt lunch i det gröna, dagen avslutas med cykeltur till Hästholmen för glass (skoldagen avslutas i Hästholmen)

tis: Elevrådets dag, aktiviteter på skolans baksida (skolan är låst, idrottshallen är öppen), lunch ute, medtag gärna vatten och frukt

ons: Städning på morgonen (samling i Ä4), körövning, avslutningslunch för nior i matsalen, parad

tor: Avslutning - se särskilt inlägg

söndag 10 juni 2018

Avslutningsdagen 14 juni

Skolavslutning torsdag 14 juni

Program år 6-7-8
8.30          Samling på skolgården klassvis för avmarsch till Ödeshögs kyrka. Marschordning: 6A-6B-6C-7A-7B-7C-8A-8B. Går tillsammans med FB/musikkår. (Tidsåtgång: Max 1 h)

Efter kyrkobesök, samling i respektive klassrådsrum.

11.30          Skolskjutsar avgår hem (cirkatid)

OBS: Ingen skolmat serveras.

Program år 9
8.30                          Fotografering 9A, samling vid sporthallen

8.45          Fotografering 9B, samling vid sporthallen

9.00          Gemensam fotografering 9AB, 

måndag 4 juni 2018

Avslutningslunch 14 juni

Efter skolavslutningen den 14 juni kommer klassen att äta sin avslutningslunch på Ombergs turisthotell.
Eleverna kommer att åka dit i samband med att de åker vagn.
De kommer att bli serverade en tvårätters lunch som kommer att kosta 240.- per elev.
Detta betalas på plats med antingen kort, kontant eller swish.